Sunday, 18 March 2018


பணிக்குழு… சேமநலக்குழுக்கூட்டங்கள்

காரைக்குடி மாவட்ட
பணிக்குழு – WORKS COMMITTEE மற்றும்
சேமநலக்குழு – WELFARE COMMITTEE கூட்டங்கள்
இன்று 19/03/2018 காலை 11 மணியளவில்….
காரைக்குடி பொதுமேலாளர் தலைமையில் நடைபெறும்.
பணிக்குழுத்தோழர்களும்…. சேமநலக்குழுத்தோழர்களும்…
தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

No comments:

Post a Comment