Sunday, 7 January 2018

அனைத்து சங்க ஆர்ப்பாட்டம்

செல் கோபுரங்கள் தனி நிறுவனம்

பதிவு செய்ததை எதிர்த்து… 
துவக்கத்தை எதிர்த்து…

புதிய தலைமை அதிகாரி 
நியமனத்தை எதிர்த்து…

BSNL அனைத்து அதிகாரிகள் 
மற்றும் ஊழியர் சங்கங்கள்
சார்பாக
நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்
08/01/2018 – மதியம் 01.00 மணி – 
பொதுமேலாளர் அலுவலகம் – காரைக்குடி
தோழர்களே… வாரீர்… 

No comments:

Post a Comment