Monday, 8 January 2018

கிளைக்கூட்டம்
NFTE
காரைக்குடி GM அலுவலகக்கிளை
மற்றும்
புறநகர்க்கிளைகள் இணைந்த
கிளைக்கூட்டம்
--------------------------------------------------------------------------------------------------
10/01/2018 – புதன்மாலை 05 மணி
NFTE சங்க அலுவலகம்காரைக்குடி
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  •  ·        கிளை மாநாடுகள்
  • ·        அகில இந்திய மாநாடு பங்கேற்பு
  • ·        தலமட்டப்பிரச்சினைகள்
  • ·        அமைப்பு நிலை
  • ·        மற்றும் இதர பிரச்சினைகள்


தோழர்களே...வருக
அன்புடன் அழைக்கும்

L.கார்த்திகா                  M.ஆரோக்கியதாஸ்
GM(O) கிளைச்செயலர்        புறநகர்க்கிளைச்செயலர்

No comments:

Post a Comment