Monday, 8 January 2018

NFTE அகில இந்திய மாநாடு

NFTE
5வது அகில இந்திய மாநாடு
2018 மார்ச் 14..15…16…
குருநானக் பவன் - அமிர்தசரஸ் - பஞ்சாப்

தங்கக்கோவில் நகரிலே…
தங்கம் நிகர் சங்கத்தின்…
அகில இந்திய மாநாட்டில்…
சங்கமிப்போம்…. தோழர்களே…

No comments:

Post a Comment