Tuesday, 27 February 2018


இன்று போல் என்றும் வாழ்க…
 28/02/2018
NFTE சம்மேளனச்செயலர்
சென்னைத் தொலைபேசி
தோழர்.T.R. இராஜசேகரன்…
பணி நிறைவு
 ----------------------------------------------------------------------------------------
ஹாக்கியிலே…
வீரம் நிறைந்த கேப்டன்…
சங்கத்திலே… 
தோழர். மதிவாணனின்..
விசுவாசம் நிறைந்த… துணை கேப்டன்…
இளமை குன்றா இராஜசேகரன்…
இனிமை குன்றா இராஜசேகரன்…
இன்று போல் என்றும் வாழ்க…
இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்களுடன்…
NFTE – NFTCL சங்கங்கள்

No comments:

Post a Comment