Sunday, 10 June 2018


பொதுக்குழுக்கூட்டம்

NFTE
GM அலுவலகக்கிளை மற்றும் புறநகர்க்கிளைகள்
காரைக்குடி

தோழர்.விச்சாரே நினைவு தினம்
மற்றும்
இணைந்த பொதுக்குழுக்கூட்டம்

12/06/2018 – செவ்வாய் – மாலை 05 மணி
பொதுமேலாளர் அலுவலகம் – காரைக்குடி.
  ----------------------------------------------------------------------------
ஆய்படு பொருள்
கிளை மாநாடு
கிளைகள் இணைப்பு
தலமட்டப்பிரச்சினைகள்
எழுத்தர், போன்மெக்கானிக் பற்றாக்குறை
தோழர்.கணபதிராமன் பணிநிறைவு விழா…
 ----------------------------------------------------------------------------
தோழர்களே… வாரீர்…
அன்புடன் அழைக்கும்….
GM அலுவலகம் மற்றும் புறநகர்க்கிளைகள்
காரைக்குடி.

No comments:

Post a Comment