Wednesday, 19 October 2016

அனைத்து சங்க ஆர்ப்பாட்டம் 

நாடு முழுவதுமுள்ள 65000 செல் கோபுரங்களை 
தனியாகப்பிரித்து 20000 கோடி மதிப்பீட்டில்..
துணை நிறுவனம் அமைக்க முயற்சி செய்யும் 
மத்திய அரசின் போக்கினைக் கண்டித்து 
27/10/2016
BSNL  அனைத்து சங்கங்களின் சார்பாக 
நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்

BSNL  என்னும் பெரு நிறுவனத்தின் 
வளர்ச்சியைத் தடுக்க முயலும்...
தனி நிறுவன  துணை நிறுவன 
முயற்சியைத் தடுப்போம்...
ஒன்றாய் அணி திரள்வீர் தோழர்களே...

No comments:

Post a Comment