Monday, 22 July 2013

ஊழியர் சேம நலநிதிக்குழு 
மற்றும் 
விளையாட்டுக்குழு 

STAFF WELFARE BOARD மற்றும் 
BSNL SPORTS & CULTURAL BOARD 
ஆகிய அமைப்புகளுக்கு 
NFTE மற்றும் BSNLEU சங்கங்களுக்கு 
தலா ஒரு உறுப்பினர் என 
பிரதிநிதித்துவம் அளித்து BSNL நிர்வாகம் 
இன்று 22/07/2013  உத்திரவிட்டுள்ளது. 

AIBSNLEA, SNEA, மற்றும் SEWA சங்கங்களுக்கு
 தலா ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளர் எனவும் உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment