Friday, 28 February 2014

சென்னை கூட்டுறவு சங்கத்தேர்தல் 
காரைக்குடி மாவட்ட
 வேட்பாளர் பட்டியல் 

சென்னை கூட்டுறவு சங்கத்தேர்தலுக்கான 
வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

காரைக்குடி மாவட்டத்திற்கான 
இரண்டு RGB இடங்களுக்கு 
NFTE சார்பில் இரண்டு தோழர்களும்,
BSNLEU சார்பில் இரண்டு தோழர்களும்,
FNTO  சார்பில் இரண்டு தோழர்களும் 
களத்தில் உள்ளனர்.

வேட்பாளர் பட்டியல் 

1. R . செழியன்              TTA   காரைக்குடி     BSNLEU 

2. R. கண்ணன்              TTA   காரைக்குடி      FNTO 

3. S. முனியாண்டி       TM     காரைக்குடி     FNTO 

4.  A. இராஜேந்திரன்    TM தேவகோட்டை  BSNLEU 

5.  KR. சேதுபதி          TM  காரைக்குடி NFTE 

6. V. சுப்பிரமணியன்  TM  இராமநாதபுரம்   NFTE  
============================================
தோழர்களே..
ஊழலை எதிர்த்து அஞ்சாமல் நின்றிட 
ஊழியர் நலன் ஆறாய்ப்  பெருகிட 

வாக்களிப்பீர்..
வரிசை எண்கள் 

  
No comments:

Post a Comment