Tuesday, 8 April 2014

TMTCLU 
தமிழகத் தொலைத்தொடர்பு 
ஒப்பந்த ஊழியர்கள் சங்கம் 
காரைக்குடி கிளை 

கிளைக்கூட்டம் 

09/04/2014 - புதன்கிழமை - மாலை 05.30 மணி 
NFTE சங்க அலுவலகம் - காரைக்குடி 

தமிழ் மாநில சிறப்பு மாநாட்டுத்தீர்மானங்கள் 
ஒப்பந்த ஊழியர் பிரச்சினைகள் 
தலமட்டப்பிரச்சினைகள்..
மற்றும் இன்ன பிற..

தோழர்களே.. வாரீர்..


No comments:

Post a Comment