Sunday, 23 April 2017

ஏப்ரல் 28…. நெல்லை செல்வோம்
தளைகளுக்கு அஞ்சாத தளபதி
தலைகளுக்கு அஞ்சாத தலபதி

தோழமையின் எல்லை
தோழர் பாபநாசம்
பணிநிறைவு பாராட்டு விழா

ஏப்ரல் 28….
நெல்லை செல்வோம்

நெடுநாள் பணியினை...
நெஞ்சம் மறக்காத் துணிவினை...
நெஞ்சாரப் போற்றுவோம்...
வாரீர்… தோழர்களே

No comments:

Post a Comment