Monday, 13 May 2013


கூடுவோம்..  குடந்தையில் தன்னிகரற்ற சங்கம் 
தமிழகத்தில்.. NFTE என்று..
தன்மானத்தோடு வாக்களித்த 
தோழர்களுக்கு 
செவ்வணக்கம்  செலுத்த.. மே..14ல்  
கூடுவோம் குடந்தையில்..

மன பேதங்களை துடைப்போம் 
புது  வேதங்களைப்  படைப்போம்..

வாரீர்.. தோழர்களே..

No comments:

Post a Comment