Sunday, 13 March 2016

 அழைக்கிறது.. சேலம்...
புறப்படு.. தோழா...


10/05/2016
நம் வாழ்வின் முக்கிய தருணங்களை 
நிர்ணயிக்கப் போகும் நாள்...

7வது  சரிபார்ப்புத்தேர்தல் களம்...
பெரும்பகுதி DOT ஊழியர்களின் கடைசிக்களம்...

BSNL ஊழியர்களின்..
பத்தாண்டு முன்னேற்றம்..
பாழ்பட்டுப் போய்விட்டது...

இருப்பதை இழக்கும்.. 
இழிநிலை அகற்றிட..
இருக்கும் உரிமைகளைக் காத்திட..
இரும்புக்கோட்டையாம்..
சேலத்தில் கூடுவோம்...

படைக்கலன்களை சூடாக்குவோம்...
பக்கத்துணைகளை பலப்படுத்துவோம்..
பாழ்நிலை தொடரும் சூழ்நிலை அகற்றுவோம்...

15/03/2016 
சேலம் சிவக்கட்டும்...
துவக்க விழா சிறக்கட்டும்...
வாரீர்.. தோழர்களே...

No comments:

Post a Comment