Friday, 26 May 2017

கவன ஈர்ப்பு நாள்

BSNL ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக
ஊதியமாற்றக்குழு அமைக்க..
DPE ழிகாட்டுதல் வெளியிடக்கோரி…

லாபம் நட்டம் பாராமல்.. 
15 சத ஊதிய உயர்வை வழங்கக்கோரி…

BSNL தொழிற்சங்கங்களின் 
தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக

14/06/2017  நாடு தழுவிய
கவன ஈர்ப்பு நாள்

தோழர்களே… அணி திரள்வீர்….

No comments:

Post a Comment