Tuesday, 30 May 2017

பணிநிறைவு வாழ்த்துக்கள்

இன்று 31/05/2017 
காரைக்குடி மாவட்டத்தில்
பணிநிறைவு பெறும் தோழர்கள்

கடமையில் கருத்தான
பாதரக்குடி S.கணேசன் TT/KKD

காரைக்குடியின் கடைசி ஓட்டுநர்
S.ணேசன் DRIVER/RND 

பரமக்குடியின் பாசமிகு தோழர்
P.இராஜேந்திரன் TT/PMK

தந்திப்பகுதியின் தடயம்..
M.வைரவன் TT/PNK

ஆகியோரின் பணிநிறைவுக்காலம்
 சிறப்புடன் விளங்க வாழ்த்துகின்றோம்...
--------------------------------------------------------------------------------
BSNLலில் இப்போது இலையுதிர்க்காலம்....
தமிழகத்தில் இம்மாதம் 179 பேர் பணிநிறைவு...
இந்த நிதியாண்டில் 1088 பேர் பணிநிறைவு...
நடப்பது பணிநிறைவல்ல... பணி விரைவு...

No comments:

Post a Comment